Sunday, June 3, 2012

Khypris: År 1 - Khypris: Year 1

Efter Praedia 2 blev aflyst i foråret, meldte jeg mig i stedet til Einherjernes sommerscenarie Khypris: År 1. Kosumeplanerne blev selvfølgelig ændret, så jeg har i stedet kastet mig ud i nogle andre kjoler, dog stadig i det mønster, jeg oprindeligt planlagde at bruge til min kjole til Praedia 2.
Khypris: År 1 foregår i Warhammer fantasy-verdenen og jeg skal spille imperiel borger, husskjald for et handelshus. Derfor har jeg lavet et meget farverigt kostume, lidt mere simpelt end der umiddelbart er lagt op til. Den imperielle mode er i Khypris meget med slash and puff, som jeg har lavet lidt af på ærmerne på overkjolen, lange frakker og de såkaldte "purity seals", jeg også har lavet to af. Tudor hatten er også moderne hos Imperiet, der i Khypris kaldes De Tretten Stater.

After Praedia 2 was cancelled in the spring I decided to go to Einhejrerne's summer scenario in stead, Khypris: Year 1. Of course this meant a change in my costume plans, so in stead I made some other dresses, still from the same pattern I planned om use for Praedia 2.
Khypris: Year 1 is set in the world of Warhammer fantasy and I am going to play an imperial citizen, a bard working for a merchant's house. That is why I have made a very colorful costume, a bit more simple than the web site calls for. The imperial fashion has a lot of slash and puff which I've done a bit of on the sleeves of my outer dress, long coats, and the so-called purity seals which I have also made two of. The Tudor flat cap is also very popular with the Empire which in Khypris is called The Thirteen States.


No comments: